Lider Ewidencja
ŚrodkówTrwałych

Bardzo prosty w obsłudze program  do prowadzenia Ewidencji Środków Trwałych, automatyzowania pracy

Lider EST 50

Program do Ewidencji Środków trwałych z ograniczeniem do 50 środków trwałych.

490zł netto

Lider EST 100

Program do Ewidencji Środków trwałych z ograniczeniem do 100 środków trwałych.

990zł netto

Lider EST 250

Program do Ewidencji Środków trwałych z ograniczeniem do 250 środków trwałych.

1 490zł netto

Lider EST 500

Program do Ewidencji Środków trwałych z ograniczeniem do 500 środków trwałych.

1 990zł netto

Lider EST 1000

Program do Ewidencji Środków trwałych z ograniczeniem do 1000 środków trwałych.

2990zł netto

Lider EST p1000

Program do Ewidencji Środków trwałych z ograniczeniem powyżej 1000 środków trwałych lub bez oraniczeń

do negocjacji

Kolejne stanowisko

Kolejne stanowisko sieciowe, umozliwiające jednoczesną pracę. W cenę wchodzą wszystkie moduły zakupione do programu.

50% ceny

Abonament na akt.

roczny abonament na aktualizacje - 1 rok w cenie progr. Kolejny rok po zakupie, w terminie od zakupu 12mies.+1mies.

25% ceny

Kilka cech Programu  do Ewidencji Środków Trwałych Lider EST:

  • Karta środka trwałego
  • Ewidencja środków trwałych
  • Amortyzacja środków trwałych ( amortyzację liniową, degresywną oraz indywidualną)
  • Plan amortyzacji
  • Amortyzacja sezonowa
  • Operacje na środkach trwałych  ( np. przyjęcie do użytkowania, zwiększenie wartości, zmniejszenie wartości, likwidacja, sprzedaż)
  • Wystawianie dokumentów z operacji na środkach trwałych
  • Rejestrowanie dodatkowych informacji związanych ze środkiem trwałym (miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, przeglądy, konserwacje, itp)
  • Drukowanie raportów np amortyzacja wg grup. Dane moga być wybierane i grupowane.