PROLider FK

Bardzo prosty w obsłudze program finansowo księgowy do prowadzenia Ksiegi Handlowej, Rejestrów VAT i Rozrachunków. Dodatkowo posiada mozliwość automatyzowania pracy oraz prócz standardowych wydruków, można tworzyć swoje raporty.

ProLider FK

Prolider FK wersja podstawowa. Posiada wszystkie mozliwości poza dodatkowymi modułami.

1680zł netto

Moduł walutowy

możliwość wprowadzania w dekretach i ewidencjach VAT kwot w walucie, waluta na wydrukach i raportach

840zł netto

Moduł tłumaczenia wydruków

Wszelkie wydruki mozna tłumaczyć na dowolny język.

840zł netto

Excel Analizator

Umożliwiaja robienie dowolnych zestawień w Excelu z pobieraniem danych z programu.

380zł netto

Moduł do wtyczek

Obsługa wtyczek (modułów) wykonywanych na indywidualne zamówienie

840zł netto

eSprawozdania

worzenie plików w formacie e-sprawozdań do aplikacji e-Sprawozdania finansowe Ministerstwa Finansów

0zł

Kolejne stanowisko

Kolejne stanowisko sieciowe, umozliwiające jednoczesną pracę. W cenę wchodzą wszystkie moduły zakupione do programu.

50% ceny

Abonament na akt.

roczny abonament na aktualizacje - 1 rok w cenie progr. Kolejny rok po zakupie, w terminie od zakupu 12mies.+1mies.

25% ceny

Kilka cech Programu Finansowo-Księgowego PROLider FK:

 • możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na 1 licencji
 • moduł walutowy
 • moduł tłumaczenia wydruków na różne języki
 • zarządzanie planami kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, mozliwość tworzenia wzorcowych planów kont, eksport i import planów kont;
 • rozbudowana dekretacja: dowolna rozbudowa rodzajów dokumentów, osobne dzienniki robocze do każdego rodzaju i podrodzaju dokumentu;
 • szablony do dekretacji różnych rodzajów dokumentów, które moga automatycznie dekretować lub do samodzielnego wyboru szablonu dekretacji;
 • podział dokumentów na robocze (znajdujące się w dziennikach roboczych) oraz dokumenty zaksięgowane (znajdujące się w dzienniku głównym);
 • automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie);
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie oraz wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczanie miesięczne lub kwartalne);
 • import dokumentów do ewidencji VAT z pliku JPK V7M import z programu PROLiderSIM oraz z Subiekta GT;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • wczytywanie danych kontrahenta z bazy GUS;
 • sprawdzanie kontrahenta w WYKAZIE PODMIOTOW W Ministerstwie Finansów;
 • sprawdzanie konta kontrahenta na BIAŁEJ LIŚCIE;
 • potwierdzenie zagranicznego nr VAT w VIES;
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.