PROLider XPR

Bardzo prosty w obsłudze program do prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów, Rejestrów VAT i Rozrachunków oraz RYCZAŁTU. Dodatkowo posiada możliwość automatyzowania pracy oraz prócz standardowych wydruków, można tworzyć swoje raporty.

ProLider XPR

Prolider XPR wersja podstawowa. Posiada wszystkie mozliwości poza dodatkowymi modułami.

680zł netto

Kolejne stanowisko

Kolejne stanowisko sieciowe, umozliwiające jednoczesną pracę. W cenę wchodzą wszystkie moduły zakupione do programu.

50% ceny

Abonament na akt.

roczny abonament na aktualizacje - 1 rok w cenie progr. Kolejny rok po zakupie, w terminie od zakupu 12mies.+1mies.

25% ceny

Kilka cech Programu Książka Przychodów i Rozchodów + Ryczałt PROLider XPR:

 • możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na 1 licencji
 • Książka przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtu
 • szablony do dekretacji różnych rodzajów dokumentów, które moga automatycznie dekretować lub do samodzielnego wyboru szablonu dekretacji;
 • automatyzacja wykonywanych czynności (tworzenie i rozliczanie rozrachunków, generowanie zapisów VAT), obsługa dekretów walutowych;
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie);
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie oraz wysyłka plików JPK_V7M i JPK_V7K (rozliczanie miesięczne lub kwartalne);
 • import dokumentów do ewidencji VAT z pliku JPK V7M import z programu PROLiderSIM oraz z Subiekta GT;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • wczytywanie danych kontrahenta z bazy GUS;
 • sprawdzanie kontrahenta w WYKAZIE PODMIOTOW W Ministerstwie Finansów;
 • sprawdzanie konta kontrahenta na BIAŁEJ LIŚCIE;
 • potwierdzenie zagranicznego nr VAT w VIES;
 • motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
 • praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.