PROLider SIM

Program do Fakturowania, obsługi sprzedaży, magazynu, Rejestrów VAT, Rozrachunków .Wszystkie funkcje programu realizowane są w następujących obszarach :
· Sprzedaż, Magazyny, Zakupy, VAT,· Rozrachunki, Kartoteki, Zarządzanie bazą danych  

ProLider SiM
Sprzedaż

Prolider SiM sprzedaż, to program do Fakturowania, Rejestry VAt, Rozrachunki, Zakupy bez obsługi magazynu.
840zł netto

ProLider SiM
Sprzedaż i Magazyn

Prolider SiM sprzedaż, to program do Fakturowania, Rejestry VAt, Rozrachunki oraz magazyn


1 680zł netto

ProLider SiM
moduł Magazyn

Jeżeli wcześniej kupiłeś ProLider SiM Sprzedaż, a chcesz mieć jeszcze obsługę magazynów.840zł netto

ProLider SiM
moduł Walutowy

Faktury eksportowe i wewnątrzwspólnotowe, zakupy z importu i UE, cennik walutowy.840zł netto

ProLider SiM
moduł fiskalny

Obsłua drukarki fiskalnej Posnet na 1 stanowisku.480zł netto

ProLider SiMobsługa wtyczek

Obsługa wtyczek (modułów) wykonywanych na indywidualne zamówienie


840zł

Kolejne stanowisko

Kolejne stanowisko sieciowe, umozliwiające jednoczesną pracę. W cenę wchodzą wszystkie moduły zakupione
do programu.50% ceny

Abonament na akt.

roczny abonament na aktualizacje - 1 rok w cenie progr. Kolejny rok po zakupie, w terminie od zakupu 12mies.+1mies.25% ceny

Kilka cech Programu Sprzedaż i Magazyn
PROLider SiM:

 • Wystawianie wszystkich dokumentów sprzedaży (faktury VAT,paragony oraz korekty) z uwzględnieniem rabatów w formie wybranej przez użytkownika, z kontrolą zadłużenia nabywcy, obsługą kasy gotówkowej i konta należności.
 • Wystawianie dokumentów w złotych i dokumentów walutowych (UE i inne).
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych,pro forma i wewnętrznych.
 • Możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży z podziałem na stanowiska i uwzględnieniem specyfiki tych stanowisk.
 • Kontrola i korekta stanów magazynowych w odniesieniu do towarów objętych gospodarką magazynową.
 • Współpraca z drukarkami i kasami fiskalnymi.
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów sprzedaży z możliwością szybkiego wyszukiwania, przeglądania, wydruku i korygowania.
 • Automatyczne tworzenie wpisów w odpowiednich rejestrach VAT.
 • Wiele zestawień zawierających m. in. raport sprzedaży z podziałem na towary i kontrahentów,
 • zestawienia zysku i rentowności,
 •  rozliczenie kontrahentów oraz liczne inne analizy sprzedaży.
 • Obsługa zamówień od klientów połączona z rezerwacją towarów i generowaniem dokumentów sprzedaży
 • Wystawianie wszystkich dokumentów sprzedaży (faktury VAT,paragony oraz korekty) z uwzględnieniem rabatów w formie wybranej przez użytkownika, z kontrolą zadłużenia nabywcy, obsługą kasy gotówkowej i konta należności.
 • Wystawianie i ewidencja dowolnych dokumentów przychodu i rozchodu zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Szybkie przeglądanie, przeszukiwanie i drukowanie stanów magazynowych (także w formie oferty sprzedaży).
 • Kontrola ruchu towarów.
 • Spis z natury (ilościowy lub ilościowo-wartościowy) z automatyczną korektą kartoteki stanów magazynowych.
 • Rezerwacje magazynowe.
 • Zestawienia umożliwiające analizę stanów oraz przychodów i rozchodów magazynowych.
 • Rejestrowanie dowolnych dokumentów zakupu i ich korekt (zarówno w złotych,jak i w walucie).
 • Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych w odniesieniu do towarów objętych gospodarką magazynową.
 • Prowadzenie ewidencji dokumentów zakupu z możliwością szybkiego wyszukiwania i przeglądania.
 • Automatyczne tworzenie wpisów w odpowiednich rejestrach VAT.
 • Zestawienia umożliwiające analizę zakupów w różnych przekrojach.
 • Tworzenie w oparciu o aktualne stany magazynowe list potrzeb i zamówień kierowanych do dostawców.
 • Obsługa rejestrów VAT sprzedaży i zakupów z automatycznym sumowaniem i tworzeniem raportów
 • Prowadzenie rejestru operacji gotówkowych zapewniającego informacje o przebiegu operacji gotówkowych w dowolnym okresie, o stanie kasy oraz umożliwiającego łatwe i szybkie sporządzanie raportów kasowych.
 • Rejestr należności i wpłat kontrahentów dający: bieżącą informację o stanie zadłużenia dowolnego kontrahenta, informację o łącznym zadłużeniu wybranej grupy lub wszystkich kontrahentów, szczegółowy wykaz przepływu dokumentów należności i wpłat, możliwość łatwego „wyłapania" dłużników.
 • Rejestr zobowiązań wobec kontrahentów i spłat.
 • Niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania i łatwej obsługi programu są powiązania między poszczególnymi modułami np. : automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych do dokumentów sprzedaży i dokumentów zakupu, kontrola kartoteki stanów magazynowych z poziomu modułu sprzedaży, automatyczna kontrola i ostrzeganie o zadłużeniu kontrahentów, itp
 • Wykaz sprzedawanych i kupowanych towarów i usług prezentowanych w różnych układach i przekrojach.
 • Wykaz obsługiwanych magazynów z możliwością precyzyjnego określania praw dostępu użytkowników.
 • Wykazy animatorów i zleceń produkcyjnych oraz liczne słowniki pozwalające na zdefiniowanie środowiska ułatwiającego codzienną pracę użytkownika programu.